All the Small Things (for Josh and Myra)

Hi! I’m here to whack some truth upside your head. My truth, that is, and to be perfectly clear I’ll quote you some obscure zen saying: something true isn’t unless its opposite is also true. Chew that. Ah, you are looking confused, you must be a fast learner. Me, I was too stubborn for years to get confused, that way you learn nothing. So, small things. That’s what I’ll talk about today. ‘cos You, dear reader, might totally have the wrong idea. Just like blink-182 (all lowercase, yes, because they figured that that once was cool), whose only hit titles this post, whatever it was, they didn’t get it. Check their lyrics if you need proof. What they díd get was how to perform All the Small Things live at the VMA, with twenty dwarfs.

So, small things. Enjoying the little things. Laughing with your daughter about a raspberry, or enjoying the shade of a!some trees and a cool breeze together with a friend on a hot day. Listening together to a song, reproduced by appalingly expensive loudspeakers. Being content with a small box of raisins, like Zoe, or being content with the last mignardise at the end of a sublime nine course dinner, like me. Your very first paycheck, earned by working on the land when you were fifteen, or the very first investment of the ALS Investment Fund, that you have dreamed of and worked on since you were 36. Blowing a dandelion puff ball.
I don’t see any difference in size between these examples. Do you? I’m guessing that most readers would file “laughing with your daughter” under “enjoying the small things in life”, and a megalomaniac dream of A HUNDERD MILLION €’s not. To start with the obvious mistake: how can playing with your child EVER be a small thing?! She is the most important thing in your life, playing with her is the icing on the cake, the cherry on top, the dog’s bollocks, after you changed her diaper for the tenth time today, and after she emptied her cup on your back as you were kneeling to clean her dinner from the floor and after she kept whining and whining until you almost went crazy and after she kept you up all night and … etc. Or worse, that you had to watch someone else doing that all day, because they can, and you’re paralyzed.
Small things in life are small like the top brick of the Pyramid of Cheops is small. I don’t consider giving Zoë the bottle a small thing, because I am conscious of  the enormous pyramid that this moment is the top brick of. All the little events I mentioned have that in common; huge things, each a pyramid of its own, even the dandelion. Some pyramids are more visible to the naked eye than others, which causes unsuspecting viewers to think of one thing as a small thing and another as a Big Thing. Watch closely, the next time you blow out a dandelion. Do you see the sun and the rain that raised it? The millions of years of evolution that led to exactly this specific piece of DNA? The factors that brought you here, at this perfect moment, at this exact spot, to aid this dandelion in its procreation as you breathe its seeds onto the wind?
If if you see all that, then you see that an investment fund isn’t bigger or smaller !than a dandelion. Then, you finally understand: happiness is found in really big things.

All the Small Things

Heb jij ALS of ken je iemand met ALS? Klik dan hier. Belangrijk nieuws.

En nu, de blog!

Hoi! Ik kom effe jullie voor je hoofd slaan met de waarheid. Mijn waarheid, dan, en om direct duidelijkheid te scheppen gooi ik er een obscuur zen-quoteje tegenaan: iets is pas waar als het tegendeel ook waar is. Ha, je kijkt confuus, goedzo, snelle leerling. Ik was jaren te eigenwijs om confuus te worden, dan leer je ook niets. Over kleine dingen, dus. Daar ga ik het vandaag over hebben. Over hoe jij, lezer, dat (misschien) totaal verkeerd begrijpt. Net als het bandje blink-182 (expres op hun verzoek zonder hoofdletter, want dat was ooit hip), wier enige hitje ooit deze blog zijn titel geeft. Hun lyrics tonen duidelijk dat ze het niet begrepen, whatever het ook was. Ze brachten wél ooit twintig liliputters mee toen ze All the small things live speelden voor een elitepubliek, dat dan weer wel.

Kleine dingen. Van kleine  dingen genieten. Met je dochter lachen om een framboos, of met een vriend genieten van een paar bomen, een zandbak en een fijn briesje. Samen luisteren naar een liedje dat door onbeschoft dure speakers wordt voortgebracht, of staren naar een klein heuveltje in de binnentuin. Tevreden zijn met een doosje rozijntjes, of de laatste bonbon van een subliem negen gangen diner. Je allereerste loonzakje na een week bollenpellen, of dee eerste investering van het ALS investeringsfonds waar je al jaren van droomt en aan meewerkt. Een paardebloem leegblazen.
Ik zie geen verschil van grootte tussen deze opgesomde momenten. Jullie wel? Ik gok dat de meeste lezers het lachen met je dochter eerder onder de categorie “kleine dingetjes om van te genieten” scharen dan een megalomane droom van HONDERD! MILJOEN! euro’s. Om te beginnen met een inkoppertje: hoe kan spelen met je kind ooit een “klein dingetje” zijn?! Ze is het allerbelangrijkste in je leven, en met haar spelen is de kers op de taart, nadat je vandaag al zeven luiers hebt verschoond en ze haar drinkbeker over je heen heeft gegooid en ze maar blijft jengelen en je zo druk heeft gehouden de hele dag dat je niet eens naar de Kruidvat kon om luiers te halen en je … etc. Of erger, dat je de hele dag verlamd hebt moeten aanzien hoe een ander dat wel allemaal kan.
Kleine dingen zijn klein zoals het bovenste steentje van de pyramide van Cheops klein is. Ik vind het dus geen klein ding om Zoe de fles te geven omdat ik me bewust ben van de enorme pyramide die onder dit moment staat. De hele rij momentjes die ik noemde hebben dat gemeen; grote dingen, stuk voor stuk pyramidetoppen, ook de paardebloem. Bij de een is de pyramide wat zichtbaarder voor het blote oog dan de ander, wat ertoe leidt dat de argeloze kijker het ene ding een dingetje vindt en het andere een Ding. Kijk maar eens goed, de volgende keer dat je een paardebloem leegblaast. Zie je de zon en de regen die hem grootbrachten? De miljoenen jaren evolutie die leidde tot dit specifieke stukje DNA? De factoren die jou, op dit perfecte moment, op precies deze plek brachten, om deze paardebloem te helpen met zijn voortplanting, als je zijn zaadjes wegblaast?
Als je dat allemaal ziet, dan zie je ook dat dat investeringsfonds niet meer of minder is dan die paardebloem. Dan weet je: Geluk zit in hele Grote Dingen.